Contact|

Babycongres


22 juni 2021 | Online congres

2. Het eigen initiatief van de baby tijdens spel, beweging en verzorging

Online uitvoering: Vooraf opgenomen presentatie als film beschikbaar
Aafke Huisman, PiklerĀ® Pedagoog, voorzitter Emmi Pikler Stichting Nederland .

2. Het eigen initiatief van de baby tijdens spel, beweging en verzorging

Werkvorm: Combinatie van interactieve lezing/presentatie.
Online uitvoering: Vooraf opgenomen presentatie als film beschikbaar vanaf 8 september 2020
Leerdoelen: Begrip voor het belang van het eigen initiatief van het jonge kind, voor een evenwichtige ontwikkeling.
Doelgroep: De deelsessie is voor iedereen interessant die geïnteresseerd is in het begeleiden van het eigen initiatief van baby en dreumes.

In de Piklerpedagogie zien we baby's die bewegen, spelen en leren vanuit eigen initiatief. Ook tijdens de verzorging worden de initiatieven van de baby gewaardeerd en door de volwassene beantwoord. In deze sessie gaat de spreker in op de vraag waarom dit zo belangrijk is. Wat leert de baby van zelf spelen en van de dialoog tijdens zijn verzorging? Wat betekent het voor zijn gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen als het zijn eigen ideeën kan volgen en uitvoeren? Welke rol speelt de volwassene daarbij? Aan de hand van diverse filmfragmenten gaat de spreker samen met de deelnemers op zoek naar antwoorden.