Contact|

Babycongres


22 juni 2021 | Online congres

Accreditatie

Puntentoekenning

Voor het Babycongres is bij verschillende beroepsverenigingen accreditatie aangevraagd. Hieronder treft u een overzicht van de punten die zijn toegekend. Zodra er meer informatie beschikbaar is, dan vermelden wij dat op deze website. Heeft u vragen of opmerkingen over accreditatie voor het congres? Neemt u dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 020-3203364.


Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ) voor  

Categorie Accreditatiepunten
(2019 Categorie C) Scholing Verdieping algemene onderwerpen 4  
Scholing algemeen / overig (2016)n 4

De aanvraag

Voor het Babycongres is bij de volgende beroepsverenigingen accreditatie aangevraagd:

  • Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ)
  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN) 
  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)

​Wanneer de aanvraag definitief is, dan zullen wij dat hier op deze website vermelden.

Professionals die (als jeugdzorgwerker, jeugd- en gezinsprofessional of gedragswetenschapper) zijn geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) kunnen een door NIP/NVO geaccrediteerde scholing indienen voor herregistratie, hiervoor wordt niet apart accreditatie aangevraagd bij SKJ. Ga voor meer informatie via deze link naar de website van SKJ

Speciaal verzoek?
Is er een specifieke beroepsvereniging waarvan u accreditatiepunten wenst te krijgen voor congresdeelname? Laat het ons weten via office@logacom.nl, dan bekijken wij graag de mogelijkheden. Hierbij is het van belang om te weten is dat accreditatieaanvragen veelal tenminste 6 weken voor uitvoering ingediend moeten worden om op tijd goedgekeurd te worden. Sommige verenigingen hebben langer nodig om de aanvraag te behandelen.

Deelnemers kunnen met het volgen van het online congres registratie van presentie krijgen voor een certificaat van deelname. Met dit certificaat is het bij sommige verenigingen mogelijk om als professional zelf accreditatie aan te vragen. Informeer bij uw beroepsvereniging naar de mogelijkheden die er voor uw registratie zijn.


Procedure & Voorwaarden

Indien u gebruik wilt maken van accreditatie of een certificaat van deelname wilt ontvangen, dan zijn er een paar belangrijke dingen om rekening mee te houden. Leest u onderstaande voorwaarden en regels alstublieft goed door. Voor vragen en opmerkingen kunt u ons altijd mailen (office@logacom.nl) of bellen (020-3203364). Op de congresdag zelf bent u uiteraard van harte welkom onze registratiebalie.

Presentie bij online deelname
Voor het verkrijgen van punten is aanwezigheid verplicht. Presentie voor een certificaat en/of accredtiaite wordt op verzoek van de deelnemer geregistreerd. Belangrijk is om bij registratie voor de livestream uw eigen naam (waarmee u ook als deelnemer bij Logacom bent ingeschreven) op te geven voor deelname en weergave in Zoom.
Logacom controleert de registratie van de deelnemer voor de Livestream. Tijdens de livestream wordt (op wikkekeurige momenten) de online aanwezigheid gecontroleerd, aan het begin en aan het einde van het congres. Presentie wordt alleen doorgevoerd van deelnemers die beide momenten online present zijn.
Deelnemers die niet live aan het online congres deelnemen, maar het congres terugkijken kunnen ook registratie van present krijgen. In backoffice wordt (op verzoek) per login gecontroleerd of alle video's bekeken zijn.
Toekenning van punten is niet aan scholingsaanbieder Logacom, maar aan de accreditatiecommissie van de beroepsvereniging.

Registratienummer
Wanneer u gebruik wilt maken van accreditatie dan hebben wij uw registratienummer nodig. Uw registratienummer heeft u bij uw aanmelding op kunnen geven. Indien u dit nog niet gedaan heeft, kunt u zich bij onze registratiebalie melden of een e-mail sturen naar office@logacom.nl.