Contact|

Babycongres


22 juni 2021 | Online congres

9. Leuker voor later: wat hebben kersverse ouders nodig voor een gezond, veilig en kansrijk thuisklimaat?

Carolien Gravesteijn Susan Ketner

Online uitvoering: Vooraf opgenomen presentatie als film beschikbaar
Dr. Carolien Gravesteijn, lector Ouderschap & Ouderbegeleiding, Hogeschool Leiden. Auteur van de boeken “Ouderschap is jongleren” (verschijnt voorjaar 2020), “Ouderschap in Ontwikkeling” en “Meer dan opvoeden”.
Dr. Susan Ketner, lector Integrale Aanpak Kindermishandeling, Hanzehogeschool Groningen. Auteur van het boek “Ouderschap is jongleren” (verschijnt voorjaar 2020).

Werkvorm: lezing
Online uitvoering: Vooraf opgenomen presentatie als film beschikbaar vanaf 8 september 2020
Doelgroep: Jeugdzorg, gemeente/sociaal domein, kinderopvang, onderwijs, management/beleid. 
Leerdoelen:

  • Zicht krijgen op de ontwikkeling van ouderschap in de eerste 1000 dagen.
  • Handvatten ontwikkelen voor het ondersteunen van kersverse ouders in hun ouderschap en daarmee de ontwikkeling van hun kinderen.

Onderzoek wijst uit dat een goede voorbereiding op het ouderschap en partnerschap positief werkt op de ontwikkeling van kinderen. Maar veel ouders geven aan dat zij voorbereid zijn tot de bevalling, niet op het leven daarna. Nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe werk-privé balans, een veranderende partnerrelatie: er verandert veel voor stellen. Hoe bereid je ouders op een effectieve manier voor op het ouderschap? En wat vinden ouders er zelf van? Deze vragen worden in onze lezing beantwoord. Hogeschool Leiden heeft ouders gevolgd van zwangerschap totdat het kind vier jaar is. Een vervolgstudie is inmiddels gestart (van 4 tot 12 jaar). Door dit onderzoek en internationale onderzoeken kunnen we beschermende factoren identificeren voor een goede voorbereiding. Onze bijdrage gaat in op de rol van professionals in de ondersteuning van ouders die alle ballen in de lucht moeten zien te houden.