Contact|

Babycongres


8 september 2020 | Bussum

Accreditatie

Accreditatiepunten

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals voor verpleegkundigen 

Categorie Accreditatiepunten
Scholing Kinderverpleegkunde 4  
Scholing Jeugdverpleegkunde 4
Scholing Wijkverpleegkunde 4

In aanvraag

Voor het 3e Babycongres  is bij de volgende beroepsverenigingen accreditatie aangevraagd:

  • Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ)
  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN) 
  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)

Professionals die (als jeugdzorgwerker, jeugd- en gezinsprofessional of gedragswetenschapper) zijn geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) kunnen een door NIP/NVO geaccrediteerde scholing indienen voor herregistratie, hiervoor wordt niet apart accreditatie aangevraagd bij SKJ. Ga voor meer informatie via deze link naar de website van SKJ

Speciaal verzoek?
Is er een specifieke beroepsvereniging waarvan u accreditatiepunten van wenst te krijgen voor congresdeelname? Laat het ons weten, dan bekijken wij graag de mogelijkheden. Hierbij is het van belang om te weten is dat accreditatieaanvragen veelal tenminste 6 weken voor uitvoering ingediend moeten worden om op tijd goedgekeurd te worden. Sommige verenigingen hebben langer nodig om de aanvraag te behandelen.

Deelnemers kunnen nadat 90% van de scholing geweest is altijd een presentielijst tekenen voor een certificaat van deelname. Met dit certificaat is het bij sommige verenigingen mogelijk om als professional zelf accreditatie aan te vragen. Informeer bij uw beroepsvereniging naar de mogelijkheden die er voor uw registratie zijn.


Procedure & Voorwaarden

Indien u gebruik wilt maken van accreditatie of een certificaat van deelname wilt ontvangen, dan zijn er een paar belangrijke dingen om rekening mee te houden. Leest u onderstaande voorwaarden en regels alstublieft goed door. Voor vragen en opmerkingen kunt u ons altijd mailen (office@logacom.nl) of bellen (020-3203364). Op de congresdag zelf bent u uiteraard van harte welkom onze registratiebalie.

Presentie & handtekening verplicht
Voor het verkrijgen van punten is aanwezigheid verplicht. Om dit aan te tonen dient u bij vertrek één van de presentielijsten tekenen. De meeste verenigingen eisen dat een deelnemer tenminste 90% van de bijeenkomst aanwezig is geweest, deze regeling houden wij aan voor alle accreditaties en voor het afgeven van een certificaat van deelname. Presentie wordt alleen doorgevoerd van deelnemers die de presentielijst na 15:40 uur hebben getekend. Indien een deelnemer eerder vertrekt, dan maken wij daarvan een aantekening voor op het certificaat. Toekenning van punten is niet aan scholingsaanbieder Logacom, maar aan de accreditatiecommissie van de beroepsvereniging.

Noot voor SKJ geregistreerde deelnemers: SKJ eist voor accreditatie volledige (100%) deelname. Voor een certificaat met SKJ registratie geldt dat u niet vroegtijdig kunt vertrekken, u kunt pas na 16:40 uur de presentielijst tekenen.

Registratienummer
Wanneer u gebruik wilt maken van accreditatie dan hebben wij uw registratienummer nodig. Uw registratienummer heeft u bij uw aanmelding op kunnen geven. Indien u dit nog niet gedaan heeft, kunt u zich bij onze registratiebalie melden of een e-mail sturen naar office@logacom.nl.