Contact|

Babycongres


22 juni 2021 | Online congres

Voorwaarden

Organisatie
Het initiatief voor het Babycongres wordt ondersteund door de vakbladen KIDDOBBMP en PIP van Uitgeverij SWP. Daarnaast is ook Kinderopvangschool mediapartner. De organisatorische verantwoordelijkheid is in handen van congresbureau Logacom te Amsterdam.
 
Datum en plaats
Het Babycongres vindt plaats op 22 juni 2021 in Bildung.city te Amsterdam. Voor dit congres komen alleen sprekers op locatie samen. Deelnemers kunnen het congres via online livestream volgen. Presentaties worden live in beeld gebracht en er is voor deelnemers gelegenheid om via Q&A vragen te stellen aan de sprekers. 
Voor aanvullende toelichting op het congres als online livestream is een bijlage met FAQ ontwikkeld, de meest gestelde vragen (en antwoorden) zijn hierin opgenomen.
 
Deelnamekosten
Normaliter is de deelnameprijs bij fysieke deelname € 289,- excl BTW;
de deelnameprijs voor online deelname is nu €269,- excl BTW en is inclusief congresmateriaal. Deelname bestaat uit:
  • toegang tot online livestream en
  • persoonlijke login voor website met opgenomen lezingen (video's zijn voor deelnemers 14 dagen beschikbaar om terug te kijken)
U kunt zich inschrijven via het online aanmeldingsformulier. Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u een factuur voor de betaling van de deelnamekosten.

Voor het verzorgen van een online congres is op locatie aanvullende techniek, (technisch) personeel en een online platform nodig. Dit kan niet voor een lager deelnametarief georganiseerd worden.  De congrestas met congresmateriaal wordt online deelnemers per post verstuurd.

Voor aanvullende toelichting op het online congres is een bijlage met FAQ ontwikkeld, de meest gestelde vragen (en antwoorden) zijn hierin opgenomen.

Algemene voorwaarden
Bij aanmelding zijn de algemene voorwaarden van Logacom van kracht. Hiervoor verwijzen wij naar www.logacom.nl.
 
Annuleringsregeling
Voor annulering gelden de volgende termijnen:
1. Bij annulering vóór 8 juni 2021 bent u 25% van de deelnamekosten verschuldigd
2. Bij annulering tussen 8 en 15 juni 2021 bent u 50% van de deelnamekosten verschuldigd
3. Bij annulering na 15 juni 2021 bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd
Bij verhindering heeft een deelnemer het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits dit van tevoren schriftelijk aan de organisatie is gemeld.
 
 
Kortingsregelingen
Voorinschrijvingskorting: Inschrijvingen die online voltooid worden voordat het programma is gepubliceerd, ontvangen 39 euro korting op de deelnamekosten. Deelameprijs bij voorinschrijving is €230,00 excl. btw. 
Voorwaarde is dat het congresprogramma nog niet volledig is gepubliceerd.
EARLY BIRD korting: snelle beslissers ontvangen 29 euro korting op de deelnamekosten. Early bird prijs is €240,00 excl. btw. 
Voorwaarde is dat de aanmelding uiterlijk 30 april 2021 online is ingevoerd.
Groepskorting: bij meerdere deelnemers uit één organisatie/instelling geldt er een groepskorting; elke 5e deelnemer krijgt GRATIS toegang. 
Voorwaarde is dat inschrijvingen achtereenvolgend en met gelijk factuuradres online worden voltooid.
Abonneekortingen: Abonnees van KIDDOBBMP en Pedagogiek In Praktijk ontvangen € 30,- korting op de deelnameprijs.
Voorwaarde bij abonneekorting is opgave van uw abonneenummer, dit hebben wij nodig om uw korting te verifiëren. Per abonneenummer wordt er voor één persoon korting aangeboden. Het nummer kunt u vinden op de adresdrager op de seal van het tijdschrift. 
Studentenkorting: studenten hebben recht op € 59,00 korting. 
Voorwaarde voor studenten korting is dat er bij de aanmelding een goed leesbare kopie van de collegekaart wordt gevoegd.
Gastouders: voor gastouders hanteren wij een speciaal tarief van €169,- (excl. BTW).
Voorwaarde is dat hij/zij als gastouder geregistreerd staat in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
 
Kortingen kunnen (behalve de meerpersoonskorting) niet met elkaar worden gecombineerd. Wanneer u gebruik wilt maken van een korting, dan dient u dit zelf aan te vinken bij uw aanmelding. Met terugwerkende kracht worden er geen kortingen verwerkt.
 
Contactgegevens
 
Programma
Paul Roosenstein, Logacom, planning@logacom.nl
Kirsten Knobbe, Logacom, k.knobbe@logacom.nl
 
Organisatie
Charlotte Koelmans, Logacom, c.koelmans@logacom.nl
 
Nadere informatie
Logacom BV,
Postbus 12010 
1100 AA AMSTERDAM.
Telefoon 020-3203364